Menu Zamknij

Wsparcie na starcie – dobry start w samodzielność.

Trening Umiejętności Społecznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Województwa Mazowieckiego.

Projekt obejmuje terapię – zajęcia Wyjątkowe dziecko nabywa umiejętności społeczne oraz warsztaty integracyjno-aktywizujące Wyjątkowe dziecko trenuje umiejętności społeczne dla 15 dzieci w wieku od 4 do 18 lat z autyzmem, Zespołem Aspergera, uszkodzeniami mowy, słuchu i niepełnosprawnością intelektualną, z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Zajęcia są bezpłatne, zaplanowane od 1 września do 15 grudnia 2022 r.

Zapraszamy również do współpracy pedagogów, którzy chcą poprowadzić zajęcia oraz wolontariuszy, chcących podzielić się z nami swoim czasem przy organizacji i prowadzeniu zajęć i warsztatów dla dzieci

CV prosimy wysyłać mailem na adres: autyzm@zoltylatawiec.pl

Potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń: 790 342 300

Celem zapisu dziecka prosimy wypełnić formularze on – line. Warunkiem uczestnictwa w rekrutacji jest wypełnienie wszystkich załączników z linków znajdujących się poniżej:

https://bit.ly/zal1formularz

https://bit.ly/zal2ankieta,

https://bit.ly/zal3oswiadczenie.

Lub pobranie formularzy dostępnych poniżej

https://bit.ly/formularzZal1

oraz załączników https://bit.ly/zalacznik2Ankieta i bit.ly/oswiadczeniezal3

i przesyłanie wypełnionych dokumentów na adres: autyzm@zoltylatawiec.pl

Potrzebujesz więcej informacji, zadzwoń: 790 342 300

.

Skip to content