Menu Zamknij

Oferta terapii

Oferta zajęć terapeutycznych Fundacji „Żółty Latawiec” obejmuje indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, a także warsztaty integracyjne.

Zajęcia indywidualne mogą być nastawione na rozwijanie np. mowy i komunikowania się, zabawy, umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z innymi osobami, samodzielności itp. Cel zajęć indywidualnych ustalany jest przez terapeutę prowadzącego z osobą z ASD oraz jej rodzicami.

Zajęcia grupowe nastawione są głównie na rozwijanie komunikacji społecznej i relacji, umiejętności współpracy w grupie (w tym wspólnej zabawy i wspólnego działania), kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby i pozytywnej samooceny itp. W zależności od wieku i potrzeb uczestników grupy w ramach zajęć prowadzony jest trening umiejętności społecznych.

Oferta zajęć terapeutycznych indywidualnych: terapia integracji sensorycznej, terapia psychologiczna, terapia pedagogiczna, terapia neurotaktylna, terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego (Neuroflow, Johansen), trening umiejętności komunikacyjnych (AAC).

Oferta zajęć terapeutycznych grupowych: trening umiejętności społecznych, trening uważności, zajęcia słuchowo-ruchowe wg programu Neuroflow, zajęcia przygotowujące do szkoły, sensoplastyka, warsztaty weekendowe „Kreatywna sobota z Latawcem”.

CENNIK

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Skip to content