Menu Zamknij

Diagnoza Autyzmu

W Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 autyzm został ujęty jako grupa zaburzeń charakteryzujących się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych i wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywnością.

Zaburzenia te mogą współwystępować w różnej kombinacji, dlatego tak WAŻNE jest, aby mieć na uwadze złożoność autyzmu przy wyborze palcówki, w której dziecko zostanie zdiagnozowane.

Pełen obraz diagnozy zależy od:

•trafnie i rzetelnie dobranych KILKU narzędzi diagnostycznych, czyli takich, które faktycznie badają dane zaburzenie oraz posiadają odpowiednie normy np. ADOS, wywiad psychologiczny, obserwacja,

•zespołu diagnostycznego, który powinien składać się z KILKU specjalistów np. pedagoga, psychologa, psychiatry,

•doświadczenia zespołu specjalistów.

Zarówno POJEDYNCZE narzędzie diagnostyczne jak np. ADOS oraz POJEDYNCZA opinia specjalisty NIE SĄ DIAGNOZĄ. Niestety zjawisko to jest powszechnie stosowane w związku z czym rośnie ryzyko stawiania błędnych diagnoz. Dla przykładu: wiele chorób daje podobne objawy np. zawroty i bóle głowy mogą mieć podłoże neurologiczne, stresowe, ale również powodem może być nagły spadek ciśnienia tętniczego. Aby wdrożyć odpowiednie leczenie pacjent powinien udać się do kilku specjalistów, zrobić szereg badań np. krwi, moczu, czy chociażby rezonans magnetyczny głowy. Podobnie jest w przypadku diagnozy w kierunku spektrum autyzmu: objawy mogą mieć różne podłoże, dlatego warto zweryfikować je za pomocą kilku narzędzi diagnostycznych poprzez doświadczonych specjalistów.

Skip to content