Menu Zamknij

PEP-3-PL (Profil psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska)

PEP-3-PL (Profil Psychoedukacyjny, wydanie 3, wersja polska) to narzędzie służące do oceny poziomu rozwoju umiejętności dzieci, głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Test może być również użyteczny w diagnozie funkcjonalnej dzieci z innymi zaburzeniami, a także dzieci rozwijających się typowo o nieharmonijnym profilu rozwoju. Jest przeznaczony do badania osób w wieku 2-6 lat, a także starszych, o ile ich wiek umysłowy mieści się w przedziale 2-6 lat. Test umożliwia określenie mocnych i słabych stron w rozwoju dziecka, a także, w przypadku dziecka ze spektrum autyzmu, określenie nasilenia specyficznych trudności na tle innych rówieśników z autyzmem. PEP-3-PL posiada aktualne, polskie normy rozwojowe opracowane dla wieku od 12 do 84 miesięcy.

Skip to content